SolarTown načrtovanje SolarTown učenje SolarTown e-učenje

Živijo

Dobrodošli v Našem solarnem mestu!

Sonce sije za vse nas! Vstopite in spoznajte, kako lahko spremenite svojo skupnost v skupnost solarnega mesta. Potrebno je raziskati termično solarno energijo. Naučili se boste, kako lahko s svojimi sošolci zgradite termično solarni sistem, ki bo proizvajal toplo vodo.

Kljub temu, da živimo v negotovih časih, lahko osnujemo bolj gotovo prihodnost.

  1. Uči se z našimi učnimi gradivi.
  2. Zgradi termični solarni sistem.
  3. Registriraj svoj razred v Vodniku po procesu, beleži učenje in gradnjo in se poteguj za nagrade.

Več o projektu

Postanimo zeleni

Naše solarno mesto je projekt, ki želi pokazati, kako pomembno vlogo imajo obnovljivi viri energije v boju s podnebnimi spremembami.

Tekom projekta lahko učitelji in učenci prejmejo praktične izkušnje ter zgradijo in na streho šole namestijo svoj termični solarni sistem.

V sklopu projekta je dostopnih veliko učnih gradiv na temo obnovljive energije, zakonskih okvirov in celotnega procesa namestitve.

Projekt je namenjen učencem med 10. in 14. letom starosti. K sodelovanju so vabljene šole širom Evrope.

Projekt Naše solarno mesto je financiran s strani Evropske komisije preko programa Erasmus+.

Zakaj termična solarna energija?

  1. Termični solarni sistemi spadajo med uporabne in visoko razvite tehnologije. Projekt Naše solarno mesto promovira razširjenost te tehnologije z zagotavljanjem celovite predstavitve tematike v šolah.
  2. Izgradnja termičnega solarnega sistema je v realnosti zelo enostavna.
  3. Praktični projekt predstavlja odličen način spoznavanja možnosti ukrepanja zoper podnebne spremembe.
  4. V primerjavi z veterno energijo in fotovoltaiko, gre za sisteme z bolj enostavnimi komponentami in tehnologijami.

Kako naprej?

Kako uporabiti naš učni paket za vzpostavitev termičnega solarnega sistema.

Spletna platforma za vodenje vašega termičnega solarnega projekta do oddaje v nagradno tekmovanje!

Celovita učna gradiva za učenje na teoretični in praktični ravni.

Spletni tečaj na temo obnovljivih virov energije za učence med 10. in 14. letom starosti.

Močni podporniki

Partnerji Sončnega mesta

akaryon je avstrijsko raziskovalno podjetje, ustanovljeno leta 1999. Od leta 2000 deluje na dveh lokacijah, deloma na podeželju Štajerske, deloma pa na Dunaju. Podjetje je počasi povečevalo promet in število zaposlenih, ki danes šteje že več kot 10. Naše zanimanje za trajnostne teme in želja po povečevanju prepoznavnosti pomena odgovorne rabe virov predstavljata poslanstvo podjetja. Podjetje je specializirano za razvoj kompleksnih spletnih aplikacij, povezanih s temami s področja okolja in energije. Posledično je naše delo pogosto povezano s poučevanjem. Poleg razvoja spletnih in mobilnih aplikacij kot samostojnih rešitev s področja okolijske informatike, sodelujemo tudi pri okolijsko pomembnih izobraževalnih projektih in ciljnim skupinam ponujamo naše rešitve (npr. skupinam učencev z različnimi učnimi predispozicijami). Tovrstne projekte pogosto tudi koordiniramo, izkušnje pa imamo tudi v vodenju skupnih raziskovalnih projektov.

www.akaryon.eu

Climate Alliance Austria (CAA) je koordinator projektov. The Climate Alliance je globalno združenje za podnebno zaščito in trenutno povezuje več kot 1700 skupnosti iz 27 evropskih držav z domorodnimi prebivalci Južne Amerike. Skupni cilj je zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in zaščita Amazonskega deževnega gozda. Climate Alliance je največje omrežje za zaščito podnebja v Avstriji. Podjetje je stalno raslo in danes povezuje občine, podjetja, šole, vrtce, vse zvezne dežele in mestno občino Dunaj. S pisarnami v devetih regijah Climate Alliance služi občinam, šolam, vrtcem in podjetjem po celotni Avstriji. Fokus podjetja je informiranje in povečevanje ozaveščenosti, povezovanje, izobraževanje, ob enem pa izvajanje projektov in kampanji na področju zaščite podnebja, podnebne pravičnosti in prilagajanja na podnebne spremembe. Povezava Evrope in izbranih območij v Amazoniji je enkratna. Climate Alliance že od leta 19993 podpira FOIRN, krovno organizacijo za povezovanje domorodcev ob Rio Negro v Braziliji. Ključ povezave je dvig ozaveščenosti v Avstriji. Okolju prijazen način življenja znižuje emisije toplogrednih plinov v Evropi ob enem pa zmanjšuje pritisk na deževne pragozdove. Kot velik uspeh združenja Climate Alliance predstavlja zaščita 135,000 km² deževnega pragozda v Amazoniji. Območje, ki je 1,6-krat večje od površine Avstrije, je bilo zaupano FOIRN v zaščito. Podobno dolgotrajno in uspešno je tudi sodelovanje med avstrijskimi občinami povezanimi z Climate Alliance, zvezno vlado Vorarlberga in regijo Chocó v Kolumbiji.

https://www.klimabuendnis.at/

Center za okolijsko izobraževanje (K.P.E.) Pertouliou-Trikkeon je bil ustanovljen leta 2009 in je struktura Ministrstva za izobraževanje. Nahaja se v vasi hribovski Pertiouli, ter v mestu Trikala, ki se nahaja v osrednji Grčiji. V svojem centru za okolijsko izobraževanje in izobraževanje za trajnost zaposluje 5 osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev. Med aktivnosti centra spada oblikovanje in izvajanje okolijskih programov za študente (o temah kot so gozd, voda, obnovljivi viri energije, podnebne spremembe, tradicionalna arhitektura), vodenje seminarjev na temo različnih okolijskih vprašanj za učitelje, organizacija delavnic in kampov za ozaveščanje in izdelava različnih gradiv za učenje in poučevanje. Cilj K.P.E. je študente direktno, preko staršev ali družbe informirati in opozoriti študente na pomembnost podnebnih vprašanj. Cilj je večje število oseb, ki so motivirane, vključene in se aktivno posvečajo trajnostnemu upravljanju z okoljem, v želji po ohranjanju ekološkega ravnotežja. Cilji se poskušajo doseči preko sodelovanja z znanstvenimi inštitucijami, vladnimi in nevladnimi organizacijami, občinami in šolami na območju centra kot tudi na nivoju države. V devetih letih delovanja se je izobraževanj, organiziranih s strani K.P.E. udeležilo preko 9300 študentov in 2587 učiteljev z najrazličnejših stopenj izobraževanja.

https://blogs.sch.gr/kpepertoul/

Solar Heat Europe stremi k rasti termičnih solarnih rešitev v Evropi preko različnih aktivnosti, kot so zagovarjanje boljše zakonske ureditve ali pa spodbujanje odločevalcev k oblikovanju enakovrednih okvirov za različne rešitve pri hlajenju in ogrevanju. Solar Heat Europe s 40 člani v Evropi posredno ali neposredno zastopa 90% industrije.

Solar Heat Europe

Zavod VseUk je bil ustanovljen leta 2016, kot neprofitna privatna organizacija za spodbujanje izobraževanja v znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki (STEM). Cilj zavoda je povečati zavedanje o pomembnosti STEM in navdušiti mlade nad znanostjo in jih potencialno v prihodnosti usmeriti v študij s področja STEM. Ker se predvideva, da bodo strokovnjaki s tega področja v prihodnosti močno iskani, lahko na ta način vplivamo na brezposelnost. Prav tako je cilj zavoda povečanje ozaveščenosti javnosti o dejstvu, da gre za zanimivo področje, ki je močno povezano z našo prihodnostjo. STEM namreč zaobjema področje inovacij, znanosti, tehnologij in inženirstva, ki izboljšujejo kvaliteto našega življenja.

https://www.vseuk.si/

Naslednje vzhajajoče sonce?

Nagrada Našega solarnega mesta

Z razredom zgradite termični solarni sistem ali se naučite poteka gradnje v teoriji. Če načrtujete sistem in če beležite, kaj ste se naučili, se lahko do 31.5.2022 oddate vlogo za Nagrado Našega solarnega mesta.

V vsakem primeru boste pridobili pomembna znanja za prihodnost, najboljši razredi iz vseh držav Evrope pa bodo prejeli nagrade!

Podelitev nagrad bo potekala v juniju 2021, najverjetneje preko spleta.