SolarTown Οδηγός διαδικασίας υλοποίησης SolarTown διδασκαλία SolarTown ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)

Pozdravljeni

Dobrodošli v Sončnem mestu!

Sonce sije za vse! Pridružite se nam v našem Sončnem mestu. Skupaj bomo raziskali področje solarno-termalne energije. Naučili se bomo tudi kako zgraditi solarno-termalni sistem za pridobivanje tople vode.

Več o projektu

Bodimo zeleni

Sončno mesto je projekt, ki opozarja kako pomembna je uporaba obnovljivih virov energije v boju s klimatskimi spremembami.

Učenci in učitelji bojo tekom projekta pridobili praktične izkušnje, nekateri celo zgradili solarno-termalni sistem za pridobivanje tople vode v šoli.

Bei Solar town gibt es eine Menge Lern- und LehrmateriProjekt Sončno mesto ponuja učne vsebine od obnovljivih virov energije pa do pravnih in organizacijskih postopkov za gradnjo solarno-termalnega sistema.alien von erneuerbaren Energie bis zum rechtlichen und organisatorischen Teil des gesamten Prozesses.

V projektu lahko sodelujejo učenci stari med 10 in 14 let. K sodelovanju so povabljene šole iz vse EU.

Projekt Sončno mesto financira Evropska komisija v okviru programa Erasmus+ .

In sedaj?

Zakaj solarno-termalna energija?

  1. Solarno-termalna energija je uporabna in zelo razvita tehnologija. Projekt Sončno mesto spodbuja širjenje te tehnologije z uvajanjem vsebin v šole.
  2. Gradnja solarno-termalnega sistema je v resnici zelo enostavna.
  3. Tako zelo, da se gradnje lahko lotite tudi sami in hkrati iz praktičnega dela naučite kako ohranjati naše podnebje.
  4. V primerjavi z vetrno in fotovoltaično energijo, ki imata precej zahtevnejšo tehnologijo.

Več o spletnem orodju

UND WEITER?

Mehr zu unseren Tools

Spletni tečaj o obnovljivih virih energije za študente od 10 do 14 let

Razvoj učnih gradiv za razred za teoretični in praktični pouk

Spletni tečaj o obnovljivih virih energije za študente od 10 do 14 let

STARKE HELFER

Solar Town Partner

Το akaryon είναι μία αυστριακή μικρομεσαία επιχείρηση που βασίζεται στην έρευνα και ιδρύθηκε το 1999. Από το 2000, το akaryon εδρεύει σε δύο τοποθεσίες, μία στην αγροτική περιοχή της Στύρια και μία στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, Βιέννη. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών και την απασχόληση, η εταιρία αναπτύχθηκε σταδιακά και απασχολεί σήμερα περισσότερα από 10 άτομα. Το ενδιαφέρον για θέματα βιωσιμότητας και η πρόθεση να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την υπεύθυνη χρήση των πόρων αποτελούν μέρος της εταιρικής αποστολής μας: Είμαστε εξειδικευμένοι στην ανάπτυξη σύνθετων εφαρμογών ιστού που ασχολούνται με περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα, εκπληρώνοντας συχνά εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Εκτός από το να αναλαμβάνουμε διαδικτυακές περιβαλλοντικές εφαρμογές πληροφορικής ως αυτόνομες λύσεις, συμμετέχουμε και σε περιβαλλοντικά συναφή εκπαιδευτικά προγράμματα σε τακτική βάση όχι μόνο εισάγοντας την τεχνογνωσία μας, αλλά και παρέχοντας τις λύσεις μας σε ομάδες-στόχους του έργου (για παράδειγμα σπουδαστές με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο). Συχνά επίσης συντονίζουμε αυτά τα έργα, αλλά διαθέτουμε και εμπειρία στην διαχείριση συνεργατικών ερευνητικών προγραμμάτων.

www.akaryon.eu

Η Climate Alliance Austria (CAA) συντονίζει το έργο.
Η Climate Alliance (Κλιματική Συμμαχία) είναι μια παγκόσμια συνεργασία για την προστασία του κλίματος και σήμερα συνδέει περισσότερες από 1.700 κοινότητες σε 27 ευρωπαϊκές χώρες με αυτόχθονες πληθυσμούς στη Νότια Αμερική. Οι κοινοί τους στόχοι αφορούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η προστασία του τροπικού δάσους του Αμαζονίου. Στην Αυστρία, η Climate Alliance αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο για την προστασία του κλίματος. Παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη και περιλαμβάνει Δήμους της Κλιματικής Συμμαχίας, εταιρείες, σχολεία και νηπιαγωγεία της Κλιματικής Συμμαχίας, καθώς και όλες τις αυστριακές ομοσπονδιακές πολιτείες και τον Δήμο της Βιέννης.
Με εννέα περιφερειακά γραφεία, η Climate Alliance εξυπηρετεί δήμους, σχολεία, νηπιαγωγεία και επιχειρήσεις σε όλη την Αυστρία. Το επίκεντρο του έργου της Climate Alliance είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση, η δικτύωση και η περαιτέρω εκπαίδευση, καθώς και η υλοποίηση έργων και εκστρατειών στους τομείς της προστασίας του κλίματος, της κλιματικής δικαιοσύνης και της ρύθμισης της κλιματικής αλλαγής.
Μοναδική στην Ευρώπη είναι η μακροχρόνια συνεργασία με επιλεγμένες περιοχές στην περιοχή του Αμαζονίου. Από το 1993, η Climate Alliance Austria υποστηρίζει το FOIRN, την οργάνωση-ομπρέλα των αυτόχθονων οργανώσεων στο Rio Negro στη Βραζιλία και κύρια μέριμνά της είναι η ευαισθητοποίηση του αυστριακού πληθυσμού. Ένας φιλικός προς το κλίμα τρόπος ζωής μειώνει όχι μόνο τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη, αλλά και την πίεση που υφίστανται τα τροπικά δάση.
Η Climate Alliance Austria (CAA) συντονίζει το έργο/πρόγραμμα.
Η Climate Alliance (Κλιματική Συμμαχία) είναι μια παγκόσμια συνεργασία/συμμαχία για την προστασία του κλίματος και σήμερα συνδέει περισσότερες από 1.700 κοινότητες σε 27 ευρωπαϊκές χώρες με αυτόχθονες πληθυσμούς στη Νότια Αμερική. Οι κοινοί στόχοι αφορούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η προστασία του τροπικού δάσους του Αμαζονίου. Στην Αυστρία, η Climate Alliance αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο για την προστασία του κλίματος. Παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη και περιλαμβάνει δήμους της Κλιματικής Συμμαχίας, εταιρείες, σχολεία και νηπιαγωγεία της Κλιματικής Συμμαχίας, καθώς και όλες τις αυστριακές ομοσπονδιακές πολιτείες και τον δήμο της Βιέννης.
Με εννέα περιφερειακά γραφεία, η Climate Alliance εξυπηρετεί δήμους, σχολεία, νηπιαγωγεία και επιχειρήσεις σε όλη την Αυστρία. Το επίκεντρο του έργου της Climate Alliance είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση, η δικτύωση και η περαιτέρω εκπαίδευση, καθώς και η υλοποίηση έργων και εκστρατειών στους τομείς της προστασίας του κλίματος, της κλιματικής δικαιοσύνης και της ρύθμισης της κλιματικής αλλαγής.
Μοναδική στην Ευρώπη είναι η μακροχρόνια συνεργασία με επιλεγμένες περιοχές στην περιοχή του Αμαζονίου. Από το 1993, η Climate Alliance Austria υποστηρίζει το FOIRN, την οργάνωση-ομπρέλα των αυτόχθονων οργανώσεων στο Rio Negro στη Βραζιλία και η εστίαση έγκειται στην ευαισθητοποίηση του αυστριακού πληθυσμού. Ένας φιλικός προς το κλίμα τρόπος ζωής μειώνει όχι μόνο τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη, αλλά και την πίεση που υφίστανται τα τροπικά δάση.
Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της Κλιματικής Συμμαχίας είναι αφενός η προστασία 135.000 km² τροπικού δάσους στην Αμαζονία. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας παραχώρησε εδαφικά δικαιώματα στο FOIRN έκτασης 1,6 φορές μεγαλύτερης από την Αυστρία.
Εξίσου μακροπρόθεσμη και επιτυχημένη είναι η συνεργασία μεταξύ των Δήμων της Κλιματικής Συμμαχίας και της ομοσπονδιακής πολιτείας του Vorarlberg και της περιοχής Chocó στην Κολομβία.

https://www.klimabuendnis.at/

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περτουλίου-Τρικκαίων ιδρύθηκε το 2009 και είναι δομή του Υπουργείου Παιδείας. Βρίσκεται τόσο στην ορεινή περιοχή του Περτουλίου όσο και στα Τρίκαλα, μια μεσαίου μεγέθους πόλη στο κέντρο της Ελλάδας. Είναι στελεχωμένο με πέντε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης για την αειφορία. Η δράση μας περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων για μαθητές (σε θέματα όπως το δάσος, το νερό, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι κλιματικές αλλαγές, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική), σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς πάνω σε ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα, εργαστηρίων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης, καθώς και δημιουργία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού για τον μαθητή και τον δάσκαλο. Σκοπός του Κ.Π.Ε. είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών όλης της χώρας και, μέσω αυτών, των γονέων και ολόκληρης της κοινωνίας για περιβαλλοντικά ζητήματα, ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να κινητοποιούνται και να συμμετέχουν στην αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Αυτό επιτυγχάνεται σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, τους δήμους και τα σχολεία της περιοχής μας, αλλά και όλης της χώρας. Στα εννιά χρόνια λειτουργίας του, το Κ.Π.Ε. έχει επιμορφώσει 9.300 μαθητές και 2.587 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

https://blogs.sch.gr/kpepertoul/

Solar Heat Europe si prizadeva najti boljše rešitve na področju večje uporabe sončne toplotne enrgije v Evropi, z ukrepi, kot so svetovanje pri oblikovanju boljših uredb in strategij za reševanje problema ogrevanja in hlajenja v Evropski uniji.

Solar Heat Europe neposredno ali posredno zastopa več kot 90% industrije v vrednostni verigi, z okoli 40 člani po vsej Evropi.

Solar Heat Europe

Zavod VseUk je bil ustanovljen leta 2016, kot neprofitna privatna organizacija za spodbujanje izobraževanja v znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki (STEM) .

Naše poslanstvo je, povečati zanimanje med otroki za STEM, jih navdušiti do te mere, da bi se odločili tudi za študij in kasneje za delo na področju STEM. V prihodnjih letih bodo strokovnjaki na področju STEM še bolj zaželeni in delovna mesta zagotovljena.

Eden od naših ciljev je tudi povečanje ozaveščanja o tem, kako pomembno je STEM področje za našo prihodnost, saj si z inovativnimi, znanstvenimi, inženirskimi in tehnološkimi rešitvami vsi izboljšujemo vsakodnevno življenje.

https://www.vseuk.si/

Naslednji sončni vzhod?

Svečana podelitev nagrad

Zu Projektende wird eine Award Ceremony in Brüssel (Belgien) stattfinden, um die besten Projekt von teilnehmend Schulen gebührend zu feiern.
Mehr Information folgt…