SolarTown načrtovanje SolarTown učenje SolarTown e-učenje

Pozdravljeni

Dobrodošli v Sončnem mestu!

Sonce sije za vse! Pridružite se nam v našem Sončnem mestu. Skupaj bomo raziskali področje solarno-termalne energije. Naučili se bomo tudi kako zgraditi solarno-termalni sistem za pridobivanje tople vode.

Več o projektu

Bodimo zeleni

Sončno mesto je projekt, ki opozarja kako pomembna je uporaba obnovljivih virov energije v boju s klimatskimi spremembami.

Učenci in učitelji bojo tekom projekta pridobili praktične izkušnje, nekateri celo zgradili solarno-termalni sistem za pridobivanje tople vode v šoli.

Projekt Sončno mesto ponuja učne vsebine od obnovljivih virov energije pa do pravnih in organizacijskih postopkov za gradnjo solarno-termalnega sistema.

V projektu lahko sodelujejo učenci stari med 10 in 14 let. K sodelovanju so povabljene šole iz vse EU.

Projekt Sončno mesto financira Evropska komisija v okviru programa Erasmus+ .

Zakaj solarno-termalna energija?

  1. Solarno-termalna energija je uporabna in zelo razvita tehnologija. Projekt Sončno mesto spodbuja širjenje te tehnologije z uvajanjem vsebin v šole.
  2. Gradnja solarno-termalnega sistema je v resnici zelo enostavna.
  3. Tako zelo, da se gradnje lahko lotite tudi sami in hkrati iz praktičnega dela naučite kako ohranjati naše podnebje.
  4. V primerjavi z vetrno in fotovoltaično energijo, ki imata precej zahtevnejšo tehnologijo.

Več o spletnem orodju

Spletna platforma, ki vas vodi od načrtovanja do gradnje in potegovanja za nagrado.

Učna gradiva za teoretični in praktični del projekta

Spletno učenje o obnovljivih virih energijie za 10-14 letne otroke.

Partnerji Sončnega mesta

akaryon smo majhno raziskovalno podjetje, ustanovljeno leta 1999 v Avstriji. Od leta 2000 delujemo na dveh lokacijah, podeželjski Štajerski in mestni prestolnici Dunaju. Podjetje se je razvijalo in raslo, trenutno zaposluje 10 ljudi. Naše poslanstvo je delovanje na področju trajnostnega razvoja in ozaveščanja k odgovornejši rabi naravnih virov. Specializirani smo za razvoj kompleksnih spletnih aplikacij, ki se ukvarjajo z okoljskimi in energetskimi temami, pogosto tudi za izobraževalne namene. Poleg izdelave spletnih/mobilnih aplikacij kot samostojnih rešitev, sodelujemo tudi v okoljsko pomembnih izobraževalnih projektih, kjer s svojim znanjem in izkušnjami nudimo rešitve za učinkovito doseganje ciljne skupine (npr. učence z različno stopnjo predznanja). Imamo tudi izkušnje z vodenjem in upravljanjem raziskovalnih projektov.

www.akaryon.eu

CAA je podružnica mednarodnega zavezništva za podnebje, ustanovljenega leta 1990 v Frankfurtu. Climate Alliance je največja mreža za varstvo podnebja v Avstriji. Občine, šole in podjetja se povezujejo z avtohtonimi organizacijami v Amazoniji. Climate Alliance Avstrija ima sedem regijskih pisarn, ki so povezana z mesti, občinami, šolami, vrtci in podjetji po vsej državi. Glavni poudarek je na projektih in dejavnostih, ki osveščajo javnost o podnebnih vprašanjih in trajnostnem razvoju. Sodelujemo z različnimi organizacijami, da pridemo do zainteresirane skupine in tako razširjamo primere dobre prakse na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Glavni cilji so zmanjšanje emisij, ki škodijo podnebju in zaščita deževnega pragozda. Mreža CAA je v aprilu 2019 zajemala: 985 mest/občin, 1196 podjetij in 597 izobraževalnih ustanov. CAA je pobudnik projekta Naše sončno mesto. Sodeluje z izkušnjami iz predhodnih projektov postavitev sistemov sončnih zbiralnikov in ima na stotine sodelovanj z občinami in šolami na področju naravovarstva. CAA je že sodeloval pri številnih Evropskih/mednarodnih projektih kot pobudnik/vodja ali pa kot partner.

https://www.klimabuendnis.at/

Environmental Education Center (K.P.E.) Pertouliou-Trikkeon je bil zasnovan leta 2009 in je del Ministrstva za izobraževanje. Nahaja se v gorskem območju Pertouli in srednje velikem mestu Trikali v Grčiji. Sodeluje pet osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev. V centru izvajamo programe za učence, ki so naravovarstveno in trajnostno naravnani, kot so na primer teme: gozd, voda, obnovljivi viri, klimatske spremembe, tradicionalna arhitektura,.. izvajamo seminarje, pripravljamo literaturo in priprave za učitelje, delavnice in kampanije za ozaveščanje o naravovarstvenih vsebinah. Cilj K.P.E. je informirati in spodbuditi učence in učitelje, preko njih pa tudi njihove starše in celotno grško družbo, o okoljskih vprašanjih, da bi se čim več ljudi zavzemalo za trajnostni razvoj in ohranjanje okolja. Pri tem sodelujemo z znanstvenimi inštituti, vladnimi in nevladnimi organizacijami, občinami in šolami po vsej državi.

https://blogs.sch.gr/kpepertoul/

Solar Heat Europe si prizadeva najti boljše rešitve na področju večje uporabe sončne toplotne enrgije v Evropi, z ukrepi, kot so svetovanje pri oblikovanju boljših uredb in strategij za reševanje problema ogrevanja in hlajenja v Evropski uniji. Solar Heat Europe neposredno ali posredno zastopa več kot 90% industrije v vrednostni verigi, z okoli 40 člani po vsej Evropi.

Solar Heat Europe

Zavod VseUk je bil ustanovljen leta 2016, kot neprofitna privatna organizacija za spodbujanje izobraževanja v znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki (STEM) . Naše poslanstvo je, povečati zanimanje med otroki za STEM, jih navdušiti do te mere, da bi se odločili tudi za študij in kasneje za delo na področju STEM. Vprihodnjih letih bodo strokovnjaki na področju STEM še bolj zaželeni in delovna mesta zagotovljena. Eden od naših ciljev je tudi povečanje ozaveščanja o tem, kako pomembno je STEM področje za našo prihodnost, saj si z inovativnimi, znastvenimi, inženirskimi in tehnološkimi rešitvami vsi izboljšujemo vsakodnevno življenje.

https://www.vseuk.si/

Naslednji sončni vzhod?

Svečana podelitev nagrad

Ob koncu projekta bo v Bruslju (Belgija) potekala podelitev priznanj, s katerimi bodo proslavili najboljše projekte sodelujočih šol.
Več informacij bo sledilo…