SolarTown načrtovanje SolarTown učenje SolarTown e-učenje

Zavod VseUk je bil ustanovljen leta 2016, kot neprofitna privatna organizacija za spodbujanje izobraževanja v znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki (STEM) .

Naše poslanstvo je, povečati zanimanje med otroki za STEM, jih navdušiti do te mere, da bi se odločili tudi za študij in kasneje za delo na področju STEM. V prihodnjih letih bodo strokovnjaki na področju STEM še bolj zaželeni in delovna mesta zagotovljena.

Eden od naših ciljev je tudi povečanje ozaveščanja o tem, kako pomembno je STEM področje za našo prihodnost, saj si z inovativnimi, znanstvenimi, inženirskimi in tehnološkimi rešitvami vsi izboljšujemo vsakodnevno življenje.

https://www.vseuk.si/

Solar Heat Europe si prizadeva najti boljše rešitve na področju večje uporabe sončne toplotne enrgije v Evropi, z ukrepi, kot so svetovanje pri oblikovanju boljših uredb in strategij za reševanje problema ogrevanja in hlajenja v Evropski uniji.

Solar Heat Europe neposredno ali posredno zastopa več kot 90% industrije v vrednostni verigi, z okoli 40 člani po vsej Evropi.

http://solarheateurope.eu/

Environmental Education Center (K.P.E.) Pertouliou-Trikkeon je bil zasnovan leta 2009 in je del Ministrstva za izobraževanje. Nahaja se v gorskem območju Pertouli in srednje velikem mestu Trikali v Grčiji.

Sodeluje pet osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev. V centru izvajamo programe za učence, ki so naravovarstveno in trajnostno naravnani, kot so na primer teme: gozd, voda, obnovljivi viri, klimatske spremembe, tradicionalna arhitektura,.. izvajamo seminarje, pripravljamo literaturo in priprave za učitelje, delavnice in kampanije za ozaveščanje o naravovarstvenih vsebinah.

Cilj K.P.E. je informirati in spodbuditi učence in učitelje, preko njih pa tudi njihove starše in celotno grško družbo, o okoljskih vprašanjih, da bi se čim več ljudi zavzemalo za trajnostni razvoj in ohranjanje okolja. Pri tem sodelujemo z  znanstvenimi inštituti, vladnimi in nevladnimi organizacijami, občinami in šolami po vsej državi.

http://kpe-pertouliou-trikkaion.gr/

CAA je podružnica mednarodnega zavezništva za podnebje, ustanovljenega leta 1990 v Frankfurtu. Climate Alliance je največja mreža za varstvo podnebja v Avstriji. Občine, šole in podjetja se povezujejo z avtohtonimi organizacijami v Amazoniji. Climate Alliance Avstrija ima sedem regijskih pisarn, ki so povezana z mesti, občinami, šolami, vrtci in podjetji po vsej državi. Glavni poudarek je na projektih in dejavnostih, ki osveščajo javnost o podnebnih vprašanjih in trajnostnem razvoju. Sodelujemo z različnimi organizacijami, da pridemo do zainteresirane skupine in tako razširjamo primere  dobre prakse na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Glavni cilji so zmanjšanje emisij, ki škodijo podnebju  in zaščita deževnega pragozda. Mreža CAA je v aprilu 2019 zajemala: 985 mest/občin, 1196 podjetij in 597 izobraževalnih ustanov.

CAA je pobudnik projekta Naše sončno mesto. Sodeluje z izkušnjami iz predhodnih projektov postavitev sistemov sončnih zbiralnikov in ima na stotine sodelovanj z občinami in šolami na področju naravovarstva. CAA je že sodeloval pri številnih Evropskih/mednarodnih projektih kot pobudnik/vodja ali pa kot partner.

https://www.klimabuendnis.at

akaryon smo majhno raziskovalno podjetje, ustanovljeno leta 1999 v Avstriji. Od leta 2000 delujemo na dveh lokacijah, podeželjski Štajerski in mestni prestolnici Dunaju. Podjetje se je razvijalo in raslo, trenutno zaposluje 10 ljudi. Naše poslanstvo je delovanje na področju trajnostnega razvoja in ozaveščanja k odgovornejši rabi naravnih virov. Specializirani smo za razvoj kompleksnih spletnih aplikacij, ki se ukvarjajo z okoljskimi in energetskimi temami, pogosto tudi za  izobraževalne namene.

Poleg izdelave spletnih/mobilnih aplikacij kot samostojnih rešitev, sodelujemo tudi v okoljsko pomembnih izobraževalnih projektih, kjer s svojim znanjem in izkušnjami nudimo rešitve za učinkovito doseganje ciljne skupine (npr. učence z različno stopnjo predznanja). Imamo tudi izkušnje z vodenjem  in upravljanjem raziskovalnih projektov.

www.akaryon.eu