SolarTown Οδηγός διαδικασίας υλοποίησης SolarTown διδασκαλία SolarTown ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)

Η akaryon είναι μια αυστριακή μικρομεσαία επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1999. Από το 2000, η akaryon εδρεύει σε δύο τοποθεσίες, μία στην αγροτική περιοχή της Στύρια και μία στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, Βιέννη. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών και την απασχόληση, η εταιρία αναπτύχθηκε σταδιακά και απασχολεί σήμερα περισσότερα από 10 άτομα. Το ενδιαφέρον για θέματα βιωσιμότητας και η πρόθεση να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την υπεύθυνη χρήση των πόρων αποτελούν μέρος της εταιρικής αποστολής μας: Είμαστε εξειδικευμένοι στην ανάπτυξη σύνθετων εφαρμογών ιστού που ασχολούνται με περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα, εκπληρώνοντας συχνά εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Εκτός από το να αναλαμβάνουμε διαδικτυακές περιβαλλοντικές εφαρμογές πληροφορικής ως αυτόνομες λύσεις, συμμετέχουμε και σε περιβαλλοντικά συναφή εκπαιδευτικά προγράμματα σε τακτική βάση όχι μόνο εισάγοντας την τεχνογνωσία μας, αλλά και παρέχοντας τις λύσεις μας σε ομάδες-στόχους του έργου (για παράδειγμα σπουδαστές με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο). Συχνά επίσης συντονίζουμε αυτά τα έργα, αλλά διαθέτουμε και εμπειρία στην διαχείριση συνεργατικών ερευνητικών προγραμμάτων.

www.akaryon.eu

Η CAA είναι ένα παράρτημα του εθνικού Climate Alliance (Κλιματική Συμμαχία) που ιδρύθηκε το 1990 στη Φρανκφούρτη. Η Climate Alliance είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστασίας του κλίματος στην Αυστρία. Πολλοί Δήμοι, σχολεία και επιχειρήσεις οικοδομούν μια εταιρική σχέση με αυτόχθονες οργανώσεις στον Αμαζόνιο. Η Climate Alliance Austria έχει επτά περιφερειακά παραρτήματα και βρίσκεται σε πόλεις, Δήμους, σχολεία, νηπιαγωγεία και επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ο κύριος στόχος της είναι τα έργα και οι δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προώθηση της γνώσης σχετικά με τα ζητήματα του κλίματος και την αειφόρο ανάπτυξη και η υποστήριξη από το κοινό και τους εμπλεκόμενους φορείς όσον αφορά την προστασία και τον μετριασμό του κλίματος, καθώς και την ισότητα. Οι μέθοδοι εργασίας του οργανισμού μας περιλαμβάνουν επικοινωνία με την ομάδα-στόχο, δέσμευση των ενδιαφερομένων φορέων, εκπαίδευση και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι κύριοι στόχοι μας είναι η μείωση των επιβλαβών για το κλίμα εκπομπών και η προστασία του τροπικού δάσους. Τον Απρίλιο του 2019 το δίκτυο της CAA καλύπτει 985 πόλεις/Δήμους, 1196 επιχειρήσεις και 597 εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ως εκ τούτου, όσον αφορά στο παρόν έργο, η CAA προσφέρει: την πρωτοβουλία για αυτό, τη εξειδικευμένη εμπειρία σε σχολικά προγράμματα με θέμα την ηλιακή θερμική ενέργεια, σε συνδυασμό με την εμπειρία από εκατοντάδες προγράμματα σε δημοτικό επίπεδο σε συνεργασία με τα σχολεία στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και μια ευρεία βάση δικτύωσης. Επιπλέον, η CAA έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά/διεθνή έργα, σε ρόλο συντονιστή αλλά και εταίρου.

https://www.klimabuendnis.at

 Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περτουλίου-Τρικκαίων ιδρύθηκε το 2009 και είναι δομή του Υπουργείου Παιδείας. Βρίσκεται τόσο στην ορεινή περιοχή του Περτουλίου όσο και στα Τρίκαλα, μια μεσαίου μεγέθους πόλη στο κέντρο της Ελλάδας.

Είναι στελεχωμένο με πέντε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης για την αειφορία. Η δράση μας περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων για μαθητές (σε θέματα όπως το δάσος, το νερό, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι κλιματικές αλλαγές, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική), σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς πάνω σε ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα, εργαστηρίων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης, καθώς και δημιουργία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού για τον μαθητή και τον δάσκαλο. Σκοπός του Κ.Π.Ε. είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών όλης της χώρας και, μέσω αυτών, των γονέων και ολόκληρης της κοινωνίας για περιβαλλοντικά ζητήματα, ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να κινητοποιούνται και να συμμετέχουν στην αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Αυτό επιτυγχάνεται σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, τους δήμους και τα σχολεία της περιοχής μας, αλλά και όλης της χώρας.

www.kpe-pertouliou-trikkaion.gr

Η εταιρία Solar Heat Europe επιδιώκει την ανάπτυξη λύσεων ηλιακής θερμότητας στην Ευρώπη μέσω διαφόρων ενεργειών, όπως η προώθηση καλύτερων κανονιστικών ρυθμίσεων ή η ενθάρρυνση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της ΕΕ να διαμορφώσουν ένα δίκαιο πλαίσιο για λύσεις θέρμανσης και ψύξης.

Με περίπου 40 μέλη στην Ευρώπη, η Solar Heat Europe αντιπροσωπεύει άμεσα ή έμμεσα πάνω από το 90% της βιομηχανίας.

http://solarheateurope.eu/

 

 Το Ινστιτούτο VseUk ιδρύθηκε το 2016 ως μη κερδοσκοπικός ιδιωτικός οργανισμός αφιερωμένος στην προβολή της επιστήμης και στην εκπαίδευση STEM.

Ο στόχος του Ινστιτούτου VseUk είναι να διαδώσει τη γνώση σχετικά με τη σπουδαιότητα του STEM και να ενθαρρύνει τη νέα γενιά να αρχίσει να αγαπά την επιστήμη και ίσως κάποια μέρα να ακολουθήσει σπουδές στον τομέα του STEM. Καθώς αναμένεται ότι οι επαγγελματίες του STEM θα είναι ιδιαίτερα επιθυμητοί τα επόμενα χρόνια, η ανεργία μπορεί να μειωθεί εάν περισσότερα παιδιά αποφασίσουν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία με προσανατολισμό στον τομέα αυτό.

Ένας από τους στόχους μας είναι επίσης να αυξηθεί η επίγνωση του κοινού ότι το STEM είναι ένας σημαντικός και ενδιαφέρων τομέας που συνδέεται με το μέλλον μας, καθώς εξαρτώμαστε σε μεγάλο βαθμό από αυτόν για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας με καινοτομίες στην επιστήμη, την τεχνολογία και τη μηχανική.

https://www.vseuk.si/